Terapeutický význam dôvery – prednáška pre verejnosť, 18. augusta 2022, Banská Štiavnica

18. august 2022 – „Terapeutický význam dôvery“

Prednáška pre verejnosť (v rámci podujatia IPMT Slovensko 2022)

Banská Štiavnica, Kultúrne centrum, Kammerhofská 177, 20.00 – 21:15

Pre účastníkov IPMT je prednáška zadarmo, pre verejnosť je účasť za dobrovoľný príspevok.
Prednášajúci: Matthias Girke

Matthias Girke

Internista, diabetológ a lekár paliatívnej medicíny. Spoluzakladateľ nemocnice Havelhöhe v Berlíne, kde pracoval 21 rokov ako vedúci lekár na internej klinike. V súčasnej dobe tu zastáva pozíciu poradcu a je činný v ambulancii internej kliniky. V roku 2016 prevzal vedenie Medicínskej sekcie Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu pri Goetheane, od roku 2017 je členom predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Je autorom knihy „Interná medicína – základy a terapeutické koncepty antropozofickej medicíny“ a ďalších publikácií.