Program

IPMT (International Postgraduate Medical Training) 2024 – Banská Štiavnica

Vzdelávacie podujatie IPMT Slovensko 2024 začína v sobotu 17. 8. 2024 úvodnou prednáškou Dr. med. Matthiasa Girkeho s názvom Terapeutický význam tepla v liečebnom umení. Po nej bude nasledovať slávnostné otvorenie celého týždňa s krátkym umeleckým programom.

Ústrednú časť programu IPMT tvorí 6 intenzívnych dní, počas ktorých sa účastníci oboznámia so základmi konceptu antropozofickej medicíny. Rozvrh jednotlivých dní je vytvorený tak, aby mohol účastník načerpať čo najviac teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Dopoludnie bude vyplnené prácou v malých skupinách, pri pozorovaní rastlín a práci s textom. Popoludnie je venované pracovným skupinám, ktoré budú prebiehať v dvoch blokoch, v čase 14:45 – 16:00 a 16:30 – 17:45. Účastníci si podľa vlastných preferencií vyberú pri prihlasovaní dve pracovné skupiny, ktoré budú navštevovať počas celého týždňa. Pracovné skupiny sú otvorené všetkým profesiám. Každý deň vyvrcholí večernou prednáškou súvisiacou s témou týždňa.

Celé vzdelávacie podujatie bude v sobotu 24. 8. 2024 ukončené verejnou prednáškou Dr. med. Armina Husemanna s názvom Zápas Ja v biografii človeka spojenou s koncertom. Nasledovať bude záverečné odovzdávanie potvrdení o účasti.

V programe má svoje miesto aj spoločný spev a pohybové umenie eurytmia. Cieľom ich zaradenia do programu je umožniť účastníkom poznávanie a spoznávanie cez umelecký zážitok a vlastnú aktivitu. Od účastníkov sa neočakávajú žiadne predchádzajúce skúsenosti v týchto oblastiach.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti program podujatia.

Popoludňajšie pracovné skupiny

1. blok 14:45 – 16:00

Armin Husemann – Organizácia Ja vo fyziológii človeka

Roland Frank –  Gynekológia z pohľadu antropozofickej medicíny

Petr Mílek, Markéta Mílek Šurbeková – Chirofonetika – liečebná sila dotyku a hlások

Albert Schmidli – Úvod do antropozofickej farmácie

2. blok 16:30 – 17:45

Matthias Girke – Terapeutický význam tepla

Merja Riijärvi – Starostlivosť o vnútorný triptych ženy: tehotenstvo, pôrod a šestonedelie

Serge Maintier – Na ceste k Ja skrz počúvanie a rozprávanie

Barbora FilípkováPráca s biografiou