Program a lektori 2022

IPMT (International Postgraduate Medical Training) 2022 – Banská Štiavnica

Vzdelávacie podujatie IPMT Slovensko 2022 sa začalo v sobotu 13. 8. 2022 slávnostným otvorením celého týždňa s krátkym umeleckým programom. Po ňom nasledovala úvodná prednáška Dr. med. Matthiasa Girkeho.

Celé vzdelávacie podujatie bolo v sobotu 20. 8. 2022 ukončené verejnou prednáškou Dr. med. Armina Husemanna a záverečným odovzdávaním potvrdení o účasti.


Lektori


Eyal Elrom

Nar. 1978 v Izraeli. V roku 2012 ukončil svoje základné eurytmické vzdelávanie na eurytmickej škole Orpheus v Jeruzaleme. V r. 2013 – 2015 absolvoval liečebnoeurytmické vzdelávanie Paracelsus v nemeckom Unterlengenhardte, a následne pracoval ako liečebný eurytmista v liečebnopedagogickom zariadení pre deti. Od r. 2016 intenzívne pracuje ako liečebný eurytmista v Izraeli s deťmi i dospelými, na školách, v liečebnopedagogických a sociálnoterapeutických zariadeniach, ako aj vo svojej vlastnej praxi. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Sedem životných procesov v liečebnej eurytmii. Úvod.


Matthias Girke

Internista, diabetológ a lekár paliatívnej medicíny. Spoluzakladateľ nemocnice Havelhöhe v Berlíne, kde pracoval 21 rokov ako vedúci lekár na internej klinike. V súčasnej dobe tu zastáva pozíciu poradcu a je činný v ambulancii internej kliniky. V roku 2016 prevzal vedenie Medicínskej sekcie Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu pri Goetheane, od roku 2017 je členom predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Je autorom knihy „Interná medicína – základy a terapeutické koncepty antropozofickej medicíny“ a ďalších publikácií. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Zápal a zápalové ochorenia 

Christian Hitsch

Nar. 1951 v rakúskom Salzburgu. Voľne tvoriaci sochár a architekt; medzinárodná pedagogická činnosť; bývalý vedúci Sekcie pre výtvarné umenie na Vysokej škole pre duchovnú vedu pri Goetheane; žije vo Švajčiarsku a v Rakúsku. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Myšlienka metamorfózy v umeleckom stvárnení 


Armin J. Husemann

Nar. 1950, ženatý, má dve deti. Štúdium hudby a medicíny na univerzitách v nemeckom Tübingen a vo Freiburgu. Promoval s prácou “Neskoršie následky nacionálno-socialistického prenasledovania v detstve” u prof. Reinarta Lemppa. Tri roky pracoval v oblasti liečebnej pedagogiky v Camphille pri Bodamskom jazere. 1980-86 štúdium za všeobecného lekára s chirurgiou a detského lekára a liečebnej pedagogiky, od 1988 do 1993 školský lekár na waldorfskej škole Uhlandshöhe v Stuttgarte. Od r. 1993 vedúci Akadémie Eugena Koliska vo Filderstadte pri Filderklinike. Osobný výskum v oblasti spojenia vedy a umenia v náuke o človeku. Publikácie: “Muzikálna stavba človeka” 4. vyd. 2003, český preklad sa pripravuje. “Výmena zubov dieťaťa ako obraz jeho duševného vývoja” 1996, “Počujúci človek a skutočnosť hudby” 2010, “Forma, život a vedomie” 2015, “Pohyb krvi a srdce” 2019. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Metamorfóza éterických tvorivých síl


Petr Mílek

Štúdium všeobecného lekárstva na súkromnej univerzite Witten/Herdecke (Nemecko), absolutórium 1997. Sekundárny lekár na psychiatrii antropozofickej nemocnice Herdecke a na neurochirurgickej rehabilitačnej klinike Hattingen. Výcvik v integratívnej Gestalt-psychoterapii na EAG Hückeswagen, výcvik v neurolingvistickom programovaní v Kiel. Od roku 2003 pracoval ako psychiater na univerzitnej psychiatrickej klinike v Hradci Králové, v rokoch 2007 – 2019 ako vedúci lekár denného stacionára pre neurotické poruchy. Od r. 2019 v súkromnej psychiatrickej praxi spoločnosti Podané ruce v Zlíne. V r. 2008 absolvoval výcvik v systemických a rodinných konšteláciách v Prahe u Jana Bílého, v r. 2004 – 2008 vzdelávanie v chirofonetike, člen kolégia školy pre chirofonetiku, od 2018 člen celosvetovej koordinačnej skupiny pre chirofonetiku. Od r. 2010 do 2019 spoluorganizátor konferencií IPMT v Českom Krumlove, seminárna a prednášková činnosť, od r. 2017 predseda Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Duševné poruchy a telesné orgány


Ralf Rößner

Vášnivý včelár (Apis Amalia e.V.), je známy ako biodynamicky hospodáriaci záhradník, pestovateľ a spracovateľ svetelného koreňa. V jeho podniku IMTON GmbH sú vyvíjané a predávané bio / demeter výrobky zo svetelného koreňa. Popritom je vyše 25 rokov činný v bádaní o vode ako nositeľke života.  Ako otec dvoch dnes už mladých mužov, sa usiluje ísť s dobou a ako bývalý waldorfský učiteľ umenia a dejín umenia sa zaujíma o všetky nové pedagogické impulzy. Všetko toto sa v základoch dotýka otázok jeho meditatívneho a experimentálneho výskumu v „jemnohmotnom“ v súvislosti s novými perspektívami výživy. Publikácie: „Svetelný koreň“, „Mysterijné rozprávky“, „Luana – rozprávka o zasvätení“, „Úvahy ku poľnohospodárskemu kurzu“, „Včela“, vo vydavateľstvách „Rosenblüt“ a „Temple Lodge Publishing Ltd.“ Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Éterické telo – prasila života


Gerhard Ruppert

Liečebný pedagóg, šestnásť rokov bol triednym učiteľom na dvoch liečebnopedagogických waldorfských školách v severnom Nemecku, od roku 2014 je vedúcim odboru liečebnej pedagogiky na Inštitúte Rudolfa Steinera v nemeckom Kasseli. „Čo potrebuješ na to, aby si sa mohol vyvíjať?“ Žiť s touto otázkou a sám zostať tým, kto sa učí a vyvíja, to považuje za najkrajší životný dar pre pracovné pole liečebného pedagóga. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Základy vývinovej diagnostiky v antropozofickej liečebnej pedagogike


Kamila Seiler

Nar. 1969 na Morave. Vydatá, má 3 deti. Od r. 1994 žije vo Švajčiarsku. Študovala liečebnú pedagogiku a logopédiu na Univerzite Palackého v Olomouci. Pracovné skúsenosti po skončení školy nadobúdala v oblasti špeciálnej školy, na psychiatrickej klinike, a pri opatrovaní hendikepovaných ľudí v Rakúsku. Absolvovala vzdelávanie v medicínskej masáži a rytmickej masáži podľa Dr. Ity Wegman.  Od r. 2006 má vlastnú prax, v ktorej pôsobí dodnes. Do r. 2014 pôsobila ako terapeutka v rytmickej masáži a rytmickom natieraní na internátnej waldorfskej škole Schlössli Ins. V r. 2018 – 2021 pracovala terapeuticky ako rytmická masérka v domove dôchodcov Rüttihubelbad (Švajčiarsko). Je členkou vedenia nadácie Stiftung Seiler, spoluorganizátorkou sociálnych projektov a hlavnou zodpovednou za projekt Sad Rosenhof. Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Rytmické natieranie podľa Ity Wegman a Margarethe Hauschka