Program

IPMT (International Postgraduate Medical Training) 2022 – Banská Štiavnica

Vzdelávacie podujatie IPMT Slovensko 2022 začína v sobotu 13. 8. 2022 slávnostným otvorením celého týždňa s krátkym umeleckým programom. Po ňom bude nasledovať úvodná prednáška Dr. med. Matthiasa Girkeho.

Ústrednú časť programu IPMT tvorí 6 intenzívnych dní, počas ktorých sa účastníci oboznámia so základmi konceptu antropozofickej medicíny. Rozvrh jednotlivých dní je vytvorený tak, aby mohol účastník načerpať čo najviac teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Dopoludnie bude vyplnené prácou v malých skupinách, pri pozorovaní rastlín a práci s textom. Popoludnie je venované pracovným skupinám, ktoré budú prebiehať v dvoch blokoch, v čase 14:45 – 16:00 a 16:30 – 17:45 (výnimkou je skupina Myšlienka metamorfózy v umeleckom stvárnení Christiana Hitscha, ktorá trvá do 18:00). Účastníci si podľa vlastných preferencií vyberú pri prihlasovaní dve pracovné skupiny, ktoré budú navštevovať počas celého týždňa. Pracovné skupiny sú otvorené všetkým profesiám. Skupina Zápal a zápalové ochorenia (M. Girke), je určená primárne pre lekárov a terapeutov, ale je otvorená aj pre záujemcov z iných profesných skupín. Každý deň vyvrcholí večernou prednáškou súvisiacou s témou týždňa.

Celé vzdelávacie podujatie bude v sobotu 20. 8. 2022 ukončené verejnou prednáškou Dr. med. Armina Husemanna a záverečným odovzdávaním potvrdení o účasti.

V programe má svoje miesto aj spoločný spev a pohybové umenie eurytmia. Cieľom ich zaradenia do programu je umožniť účastníkom poznávanie a spoznávanie cez umelecký zážitok a vlastnú aktivitu. Od účastníkov sa neočakávajú žiadne predchádzajúce skúsenosti v týchto oblastiach.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť v prípade nutnosti program podujatia.

Popoludňajšie pracovné skupiny

1. blok 14:45 – 16:00

Metamorfóza éterických tvorivých síl / Armin Husemann                        

Duševné poruchy a telesné orgány / Petr Mílek

Sedem životných procesov v liečebnej eurytmii. Úvod. / Eyal Elrom

Rytmické natieranie podľa Ity Wegman a Margarethe Hauschka / Kamila Seiler   

2. blok 16:30 – 17:45

 Zápal a zápalové ochorenia / Matthias Girke                                      

 Základy vývinovej diagnostiky v antropozofickej liečebnej pedagogike / Gerhard Ruppert

 Éterické telo –  prasila života / Ralf Rössner

 Myšlienka metamorfózy v umeleckom stvárnení / Christian Hitsch  (do 18:00) 

Rytmické natieranie podľa Ity Wegman a Margarethe Hauschka / Kamila Seiler