Prihlasovanie

IPMT Slovensko 2024 – Banská Štiavnica

Prihlasovanie na vzdelávanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Pred jeho vyplnením si prosím prečítajte postup pri prihlasovaní (viď nižšie).

Postup pri prihlasovaní

Vzhľadom na to, že ide o ucelený koncept, je možné sa prihlásiť len na celý týždeň. Absolvovanie predchádzajúcich ročníkov nie je podmienkou v účasti na treťom ročníku IPMT. Úvodná prednáška (v sobotu 17. 8. 2024, 16:00) a záverečná prednáška (v sobotu 24. 8. 2024, 10:00) sú otvorené aj pre účastníkov z radov verejnosti.

  1. Prezrite si podrobný popis popoludňajších pracovných skupín a vyberte si jednu z nich v každom bloku. V týchto skupinách budete pracovať počas celého týždňa. Niektoré skupiny majú obmedzený počet účastníkov, preto prosíme, neváhajte s prihlásením.
  2. Vyplňte a odošlite prihlasovací formulár. Po odoslaní formulára by ste do niekoľkých dní mali dostať potvrdzovací email. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@ipmt.sk.
  3. V potvrdzovacom emaile dostanete informácie k úhrade účastníckeho poplatku. Prihlásenie je záväzné až po jeho uhradení na účet združenia ITAO. O prijatí platby Vás budeme informovať emailom.

Účastnícky poplatok

Našou snahou je umožniť účasť na podujatí každému vážnemu záujemcovi o spoznanie antropozofickej medicíny, preto je k dispozícii možnosť zľavneného účastníckeho poplatku pre vybrané skupiny. Zľavu na účastnícky poplatok je možné získať aj v prípade, ak sa prihlásite do 31. 5. 2024.

Prosím, oboznámte sa so stanovenými storno podmienkami uvedenými nižšie.

PREHĽAD ÚČASTNÍCKYCH POPLATKOVPlatba do 31. 5. 2024Platba po 31. 5. 2024
plný účastnícky poplatok 320 eur 350 eur
zľavnený účastnícky poplatok*240 eur260 eur
študentský účastnícky poplatok**110 eur130 eur
sponzorský účastnícky poplatok***380 eur380 eur

*dôchodcovia, rodičia na materskej/rodičovskej dovolenke a pracovníci v profesiách, pre ktorých by bol plný účastnícky poplatok prekážkou v účasti

**študenti do 26 r. na dennom štúdiu SŠ alebo VŠ

***Otvárame tiež možnosť uhradiť navýšený sponzorský účastnícky poplatok a podporiť tak organizáciu ďalších ročníkov IPMT na Slovensku. Sponzorské príspevky nám tiež umožnia poskytnúť zľavnený účastnícky poplatok pre ľudí, pre ktorých je plný poplatok prekážkou v účasti.

V prípade, že by mal byť aj zľavnený účastnícky poplatok prekážkou vo Vašej účasti, prosím kontaktujte nás pre individuálne posúdenie žiadosti na info@ipmt.sk.

Storno podmienky:

  • Pri zrušení prihlášky do 31. 5. 2024 bude vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.
  • Pri zrušení prihlášky v termíne od 1. 6. do 1. 8. 2024 bude vrátených 70% z účastníckeho poplatku.
  • V neskoršom termíne (po 1. 8. 2024) už nebude možné prihlášku zrušiť, ale bude možné previesť ju na náhradníka.