Anotácie pracovných skupín

1. blok 14:45 – 16:00

~ Metamorfóza éterických tvorivých sílArmin Husemann

Budeme pozorovať vývin éterického tela na základe evolúcie stavovcov na jednej strane, a človeka vo svojej biografii na strane druhej. Vypracujeme si pochopenie pre to, ako sa éterický život fyzického tela premieňa na život duše. Táto „metamorfóza tvorivých síl“ je odpoveďou Rudolfa Steinera na problém tela a duše, ktorý veda má. Tým aj uchopíme spôsob, akým éterické telo človeka vstupuje do interakcie s ostatnými bytostnými článkami. Pracovnú skupinu odporúčame účastníkom, ktorí sa už do istej miery orientujú v antropozofickej terminológii, ale je otvorená všetkým záujemcom o tému.
– Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Duševné poruchy a telesné orgány / Petr Mílek

Duševní porucha není pouze otázkou patologie mozku. Mozek ve své funkci zrcadlí patologii organismu. Duševní poruchy odráží nevyrovnanost v oblasti orgánů na éterické úrovni. V semináři si společně objasníme čtyři éterné síly a potom se podíváme na čtyři základní orgány (srdce, plíce, játra, ledviny) a jejich propojení s čtyřmi živly a čtyřmi éternými silami. V dalším průběhu se seznámíme s čtyřmi základními duševními poruchy- schizofrenie, deprese, úzkost a nutkavost, a ukážeme si u každé z nich opět čtyři podoby spojené s čtyřmi orgány. Budeme pracovat s osobními zkušenostmi účastníků a vše se pokusíme prožít pomocí konstelační techniky. Těším se na Vás a na Vaší spolupráci.
– Prednášajúci bude prednášať v českom jazyku. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Sedem životných procesov v liečebnej eurytmii. Úvod. / Eyal Elrom

„Hľadáš to najvyššie, to najväčšie? Rastlina ťa tomu môže naučiť: čím ona je bez vlastnej vôle, tým buď ty z vôle vlastnej – to je všetko!” F. Schiller

Počas týchto šiestich dní sa pokúsime prehĺbiť naše povedomie o éteri ako o jednotnom životnom procese, ktorý sedmorako zaznieva na strunách času. Budeme sa venovať siedmim životným procesom skrz otázku liečebnoeurytmického stretnutia. Pracovná skupina je otvorená (aj) účastníkom, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s eurytmiou.
Počet účastníkov v tejto pracovnej skupine je limitovaný. Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Rytmické natieranie podľa Ity Wegman a Margarethe Hauschka / Kamila Seiler

V tejto praktickej pracovnej skupine budeme vnímať rozličné kvality dotyku. Budeme sa zaoberať zmyslovými vnemami, ktoré zažijeme, a súvislosťami medzi jednotlivými zmyslami človeka (napr. súvislosť medzi zmyslom pre hmat a zmyslom pre Ja). Zažijeme rytmické natieranie ako vedome utváraný dotyk. V teoretickej časti sa dozvieme o dejinách vzniku rytmického natierania a oboznámime sa s biografiou Ity Wegman a Margarethe Hauschka.
Počet účastníkov v tejto pracovnej skupine je limitovaný. Prednášajúca bude prednášať v českom jazyku. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. blok 16:30 – 17:45*

~ Zápal a zápalové ochoreniaMatthias Girke

Po tom, čo sme sa v minulom roku zaoberali sklerotizujúcimi ochoreniami, sa v tomto ročníku budeme na pracovnej skupine venovať zápalom. Ako chápeme spolupôsobenie tela, duše a ducha a bytostných článkov človeka pri zápalových ochoreniach? Aké aspekty vznikajú pri podávaní liekov, v ošetrovaní, umeleckej terapii, liečebnej eurytmii a vnútornej podpore pacienta alebo pacientky? Ukážeme si na mnohých príkladoch praktickú stránku antropozofickej medicíny.
Skupina je smerovaná pre lekárov a lekárky, ale aj pre záujemcov z iných profesijných skupín.
Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do češtiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Základy vývinovej diagnostiky v antropozofickej liečebnej pedagogike / Gerhard Ruppert

Každé individuálne správanie je rečou, ktorej by sme sa mali ako sprievodcovia vo vývoji iného človeka naučiť rozumieť. Prostredníctvom goetheanistickej metódy si vypracujeme nástroj, s ktorého pomocou sa môžeme naučiť profesionálne chápať druhého človeka v dialógu a sprevádzať ho na jeho ceste životom. Základom nám pre to bude Liečebnopedagogický kurz Rudolfa Steinera.
– Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Éterické telo – prasila života  / Ralf Rößner

Éterické telo, ako telo tvorivých síl, je telom vzťahovým – je tým bytostným článkom v nás, skrz ktorý stojí človek nevedome vo vzťahu ku svetu, ku kozmu. Choroba je vždy zároveň „vzťahovou krízou“. Človek ako mikrokozmos „sa vznáša“ v makrokozme. V disharmónii silových polí, medzi psycho- a somatickými životnými organizmami na jednej strane, a „znením“ planét na strane druhej, dokážeme rozpoznať pôvod mnohých ochorení. Éterické telo, spolu s astrálnym telom, ktoré ho pretvára, je tým, kto vo večnom pôsobení medzi patogénnymi zemskými silami a liečivými silami kozmu vzniknutú nerovnováhu vyrovnáva. „Spoznanie a pochopenie“ týchto životných procesov, týchto éterických tvorivých síl, ktoré človeka od počatia až po smrť oživujú, by malo byť základom pre akúkoľvek terapeutickú prácu.
Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Myšlienka metamorfózy v umeleckom stvárnení / Christian Hitsch

Modelovanie motívov stĺpových hlavíc a pätiek stĺpov tak, ako boli vyvinuté Rudolfom Steinerom, ako jedinečná metamorfóza foriem pre prvé Goetheanum. Štúdium podstaty metamorfózy umeleckou formou vedúce ku lepšiemu porozumeniu a uchopeniu všetkého živého. Myšlienka evolúcie.
– Počet účastníkov v tejto pracovnej skupine je limitovaný. Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do češtiny.

Upozornenie: Účastníkov tejto pracovnej skupiny prosíme o úhradu 20 eur za materiál na modelovanie navyše. Pracovná skupina Ch. Hitscha bude trvať o 15 minút dlhšie než ostatné pracovné skupiny druhého bloku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Rytmické natieranie podľa Ity Wegman a Margarethe Hauschka  / Kamila Seiler

V tejto praktickej pracovnej skupine budeme vnímať rozličné kvality dotyku. Budeme sa zaoberať zmyslovými vnemami, ktoré zažijeme, a súvislosťami medzi jednotlivými zmyslami človeka (napr. súvislosť medzi zmyslom pre hmat a zmyslom pre Ja). Zažijeme rytmické natieranie ako vedome utváraný dotyk. V teoretickej časti sa dozvieme o dejinách vzniku rytmického natierania a oboznámime sa s biografiou Ity Wegman a Margarethe Hauschka.
Počet účastníkov v tejto pracovnej skupine je limitovaný. Prednášajúca bude prednášať v českom jazyku.