Organizátori

Organizátorom konferencie je združenie ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o. z. v spolupráci s Medicínskou sekciou Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu v Goetheane (Švajčiarsko), ktorá spolupracuje pri organizovaní IPMT a monitoruje dianie v antropozofickej medicíne na celom svete.

Prípravný tím je zložený z odborníčok rôznych profesií:

  • Terézia Ábelová – lekárka
  • Jana Baníková – umelecká terapeutka, vedie Akadémiu Raphael v Bratislave
  • Ľudmila Durajová – eurytmistka, ekonómka, Stupava
  • Alexandra Fialová – liečebná pedagogička a liečebná eurytmistka, Banská Bystrica, Bratislava 
  • Zuzana Krivošová – liečebná eurytmistka, urbanistka a učiteľka, Bratislava
  • Lucia Mačeková – eurytmistka, waldorfská učiteľka, Vysoké Tatry
  • Tatiana Maťová – umelecká terapeutka, učiteľka, Bratislava
  • Irena Tinková – prekladateľka, učiteľka jazykov, Zlín
  • Gabriela Trgová – detská lekárka, eurytmistka, Vysoké Tatry a Bratislava