Organizátori

Organizátorom konferencie je združenie ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o. z. v spolupráci s Medicínskou sekciou Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu v Goetheane (Švajčiarsko), ktorá spolupracuje pri organizovaní IPMT a monitoruje dianie v antropozofickej medicíne na celom svete.

Prípravný tím je zložený z odborníčok rôznych profesií:

 • Terézia Ábelová – lekárka pôsobiaca v Drážďanoch
 • Jana Baníková – umelecká terapeutka, vedie Akadémiu Raphael v Bratislave
 • Lenka Dembická – umelecká terapeutka, eurytmistka a filozofka,  Bratislava
 • Ľudmila Durajová – eurytmistka, ekonómka, Stupava
 • Alexandra Fialová – liečebná pedagogička a liečebná eurytmistka, Banská Bystrica, Bratislava 
 • Zuzana Krivošová – liečebná eurytmistka, urbanistka a učiteľka, Bratislava
 • Lucia Mačeková – eurytmistka, waldorfská učiteľka, Vysoké Tatry
 • Tatiana Maťová – umelecká terapeutka, učiteľka, Bratislava
 • Zuzana Škařupová – umelecká terapeutka, učiteľka, Banská Bystrica
 • Irena Tinková – prekladateľka, učiteľka jazykov, Zlín
 • Gabriela Trgová – detská lekárka, eurytmistka, Vysoké Tatry a Bratislava