Organizátori

Organizátorom konferencie je združenie ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o. z. v spolupráci s Medicínskou sekciou Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu v Goetheane (Švajčiarsko), ktorá spolupracuje pri organizovaní IPMT a monitoruje dianie v antropozofickej medicíne na celom svete.

Prípravný tím je zložený z odborníčok rôznych profesií:

 • Terézia Ábelová – lekárka / Zvolen
 • Jana Baníková – umelecká terapeutka, vedie Akadémiu Raphael / Bratislava
 • Ľudmila Durajová – eurytmistka, učiteľka, ekonómka / Stupava
 • Alexandra Fialová – liečebná pedagogička a liečebná eurytmistka / Banská Bystrica, Bratislava 
 • Barbora Gandlová – učiteľka, scenáristka / Borinka
 • Zuzana Krivošová – liečebná eurytmistka, urbanistka a učiteľka / Bratislava
 • Lucia Mačeková – eurytmistka, waldorfská učiteľka / Vysoké Tatry
 • Tatiana Maťová – umelecká terapeutka, učiteľka / Bratislava
 • Irena Tinková – prekladateľka, učiteľka jazykov / Zlín
 • Gabriela Trgová – detská lekárka, eurytmistka / Nové Mesto nad Váhom
 • Veronika Turčanová – liečebná pedagogička / Bratislava