Miesto konania

Podujatie IPMT Slovensko 2022 sa bude opäť konať v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici. (Info pre účastníkov so sťaženou pohyblivosťou: miesto konania sa nachádza v kopcovitom teréne)

Úvodná eurytmia a večerné prednášky budú prebiehať v SPŠ Mikovíniho a Kultúrnom centre Banská Štiavnica, ktoré je vzdialené 5 minút rýchlej chôdze od miesta konania podujatia (v úplnom centre mesta).

Parkovanie:
V súčasnosti nie je možné bezplatné parkovanie v centre Banskej Štiavnice bez rezidentskej karty. Najbližšie platené parkovisko je na Akademickej ulici, cena 1 eur/hodinu. Viac informácií o možnostiach parkovania nájdete tu: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/parkovanie.html.

Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest v centre, odporúčame necestovať autom, prípadne zaparkovať mimo centra a dopraviť sa na miesto konania podujatia taxi službou (Taxi BS: +421 919 345 765, +421 919 040 406, +421 918 018 800).

SPŠ Samuela Mikovíniho
Akademická 13
Banská Štiavnica
969 15

Kultúrne centrum
Kammerhofská 177
Banská Štiavnica
969 24