Miesto konania

Podujatie IPMT Slovensko 2024 sa bude konať prevažne v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici. Info pre účastníkov so sťaženou pohyblivosťou: miesto konania sa nachádza v kopcovitom teréne.

Eurytmia bude prebiehať každé ráno v priestoroch Kultúrneho centra, ktoré je vzdialené 5 minút rýchlej chôdze smerom nadol od miesta konania podujatia (v úplnom centre mesta).

Slávnostné otvorenie konferencie a večerné prednášky sa uskutočnia v priestoroch Kultúrneho centra.

Parkovanie:
V súčasnosti nie je možné bezplatné parkovanie v centre Banskej Štiavnice bez rezidentskej karty. Najbližšie platené parkovisko je na Akademickej ulici, cena 1,50 eur/hodinu. Viac informácií o možnostiach parkovania nájdete tu: https://www.banskastiavnica.sk/obcan/verejny-poriadok-a-doprava/parkovanie/.

Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest v centre, odporúčame necestovať autom, prípadne zaparkovať mimo centra a dopraviť sa na miesto konania podujatia taxi službou (Taxi BS: +421 919 345 765, +421 919 040 406, +421 918 018 800).

SPŠ Samuela Mikovíniho
Akademická 13
Banská Štiavnica
969 15

Kultúrne centrum
Kammerhofská 177
Banská Štiavnica
969 24