Kontakt

ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o. z

Poslaním združenia je podporovanie rozšírenia a praktickej aplikácie lekárskeho a terapeutického umenia založeného na antropozofických poznatkoch, ako aj jeho uznania a porozumenia zo strany odbornej a laickej verejnosti.

Adresa: Frankovská 13162/1A, 831 01 Bratislava

IČO: 53138287 

Email: info@ipmt.sk

BANKOVÉ SPOJENIE
Názov príjemcuITAO – Združenie pre rozvoj antropozofickej medicíny
bankaFio banka
číslo účtu2001846365
kód banky8330
IBANSK3083300000002001846365
BIC/SwiftFIOZSKBAXXX