Lektori

Barbora Filípková

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na univerzite v Aberdeene, Škótsko. Po ukončení absolvovala postgraduálny výcvik v biograficko-terapeutickom poradenstve (Biographical Counselling), po ktorom nasledoval výcvik v antropozofickej psychoterapii, v anglickom Forest Row, a magisterské štúdium supervízie na Karlovej univerzite v Prahe. Má 11 rokov praxe v antropozofických komunitných zariadeniach vo Veľkej Británii a Švajčiarsku a 13 rokov praxe v psychoterapeuticko-poradenskej praxi. Pracuje s jednotlivcami, skupinami a organizáciami. Dlhodobo sa venuje i lektorskej činnosti.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Práca s biografiou

Roland Frank

Nar. 1951, ženatý s detskou lekárkou, otec dvoch detí a starý otec 3 vnúčat. Lekárske štúdium vo Viedni (1971 – 1981), praktikum na Filderklinike. Vzdelanie všeobecného lekára a odborného lekára v odbore gynekológie a pôrodníctva, vo Viedni, Mödling a Baden (1981 – 1991). Gynekologická prax v rokoch 1991 – 2016. Vzdelávanie v systemickej rodinnej terapii, homeopatické vzdelávanie, vzdelávanie v antropozofickej medicíne, v r. 2000 uznanie za antropozofického lekára. Spolupôsobenie na antropozofických gynekologických vzdelávaniach v nemeckom Kasseli (2003 – 2016). V r. 1995 – 2020 spolupôsobenie pri budovaní medicínskej ambulancie v egyptskom Sekeme. 1991 – 2016 vlastná gynekologicko-pôrodnícka prax vo verejnom zdravotníctve. Spoločne so 6 pôrodnými asistentkami a 6 lekármi spolupráca v pôrodnom dome “Nussdorf” vo Viedni. 1 500 pôrodov za 25 rokov podľa princípu “jemného pôrodu” v interdisciplinárnej tímovej spolupráci, s pravidelnou supervíziou. V r. 2007 – 2024 medicínske semináre a kurzy na Ukrajine v rámci konceptu IPMT. V súčasnej dobe sociálno-medicínska výpomoc pri udalostiach na Ukrajine.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Gynekológia z pohľadu antropozofickej medicíny

Matthias Girke

Internista, diabetológ a lekár paliatívnej medicíny. Spoluzakladateľ nemocnice Havelhöhe v Berlíne, kde pracoval 21 rokov ako vedúci lekár na internej klinike. V súčasnej dobe tu zastáva pozíciu poradcu a je činný v ambulancii internej kliniky. V roku 2016 prevzal vedenie Medicínskej sekcie Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu pri Goetheane, od roku 2017 je členom predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Je autorom knihy „Interná medicína – základy a terapeutické koncepty antropozofickej medicíny“ a ďalších publikácií.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Terapeutický význam tepla

Armin J. Husemann

Nar. 1950, ženatý, má dve deti. Štúdium hudby a medicíny na univerzitách v nemeckom Tübingen a vo Freiburgu. Promoval s prácou “Neskoršie následky nacionálno-socialistického prenasledovania v detstve” u prof. Reinarta Lemppa. Tri roky pracoval v oblasti liečebnej pedagogiky v Camphille pri Bodamskom jazere. 1980-86 štúdium za všeobecného lekára s chirurgiou a detského lekára a liečebnej pedagogiky, od 1988 do 1993 školský lekár na waldorfskej škole Uhlandshöhe v Stuttgarte. Od r. 1993 vedúci Akadémie Eugena Koliska vo Filderstadte pri Filderklinike. Osobný výskum v oblasti spojenia vedy a umenia v náuke o človeku. Publikácie: “Muzikálna stavba človeka” 4. vyd. 2003, český preklad sa pripravuje. “Výmena zubov dieťaťa ako obraz jeho duševného vývoja” 1996, “Počujúci človek a skutočnosť hudby” 2010, “Forma, život a vedomie” 2015, “Pohyb krvi a srdce” 2019.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Organizácia Ja vo fyziológii človeka

Serge Maintier

Profesionálne sa zaoberá tvorivou rečou, rečovou terapiou, je docentom pre waldorfskú pedagogiku. Pôsobí ako docent pre tvorivú reč vo vzdelávaní v antropozofickej medicíne na Eugen Kolisko Akadémii v nemeckom Štutgarte. Početná seminárna činnosť na vysokých školách pre waldorfskú pedagogiku, v lekárskych vzdelávaniach, ako aj vo vzdelávaniach pre materské školy. Spolupracovník vo Wilma Ellersiek INSEL, združení venujúcom sa rukami hraným divadelným hrám. Dizertačná práca v jazykovej vede na tému aero- a morfodynamiky rečových hlások v dychu; autor knihy spojenej s filmom: Reč – neviditeľné tvorenie vo vzduchu (2014, nakl. Dr. Kovac, Hamburg; 2016 vyšlo v USA pod titulom: Speech Invisible Creation in the Air); recitátor pri lyrických kultúrnych podujatiach a rečník pre eurytmické projekty od r. 1985.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Na ceste k Ja skrz počúvanie a rozprávanie

Petr Mílek

Štúdium všeobecného lekárstva na súkromnej univerzite Witten/Herdecke (Nemecko), absolutórium 1997. Sekundárny lekár na psychiatrii antropozofickej nemocnice Herdecke a na neurochirurgickej rehabilitačnej klinike Hattingen. Výcvik v integratívnej Gestalt-psychoterapii na EAG Hückeswagen, výcvik v neurolingvistickom programovaní v Kiel. Od roku 2003 pracoval ako psychiater na univerzitnej psychiatrickej klinike v Hradci Králové, v rokoch 2007 – 2019 ako vedúci lekár denného stacionára pre neurotické poruchy. Od r. 2019 v súkromnej psychiatrickej praxi spoločnosti Podané ruce v Zlíne. V r. 2008 absolvoval výcvik v systemických a rodinných konšteláciách v Prahe u Jana Bílého, v r. 2004 – 2008 vzdelávanie v chirofonetike, člen kolégia školy pre chirofonetiku, od 2018 člen celosvetovej koordinačnej skupiny pre chirofonetiku. Od r. 2010 do 2019 spoluorganizátor konferencií IPMT v Českom Krumlove, seminárna a prednášková činnosť, od r. 2017 predseda Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Chirofonetika – liečebná sila dotyku a hlások

Markéta Mílek Šurbeková

Absolventka štúdia chirofonetiky od 2015 do 2019. Vzdelanie v holistickom koučingu, integratívne poradenstvo, kreatívny tanec a vedomá práca s telom. Základný masérsky kurz. Pracuje v psychiatrickej ambulancii ako terapeutka. Vedie kurzy tanca pre ženy a kreatívny terapeutický tanec v Zlíně.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Chirofonetika – liečebná sila dotyku a hlások

Merja Riijärvi

Nar. 1961 v Helsinkách. Po absolvovaní waldorfského vzdelávania pre učiteľov a všeobecného študijného roku na Snellmannovej vysokej škole vo Fínsku, štúdium eurytmie vo Viedni a v Dornachu, ukončenie eurytmického vzdelávania u Eleny Zuccoli v r. 1988. Jej umelecká a pedagogická eurytmická činnosť vyústila do vzdelávania v liečebnej eurytmii a práce s ňou, až pokým neprišiel v r. 2001 vo Fínsku na svet jej syn Eeli-Elissaar Nooah Ukko-Poika. Absolvovanie dvojitého vzdelávania ako pôrodnej asistentky a zdravotnej sestry vo fínskom Oulu, práca pôrodnej asistentky na pôrodnej sále v Tammisaari (Ekenäs) a zdravotnej sestry na detskej psychiatrii. Zakladateľka praxe pôrodných asistentiek na antropozofickej klinike Filderklinik, zakladajúci člen Združenia antropozofických pôrodných asistentiek v r. 2014, spolupráca v projekte Care 1, a v združení antropozoficky orientovaných pôrodných asistentiek v rámci IKAM (International Coordination of Anthroposophic Medicine) v r. 2017 – 2023. Pôsobí ako súkromná pôrodná asistentka vo švajčiarskom Bazileji s impulzom trojnosti: tehotenstvo / pôrod / šestonedelie.

Všetko toto vnímam iba ako kostru toho, čo je bytostné… a tým je neustály záujem a láska voči stávaniu sa človekom. V každom veku a v každej životnej situácii.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Starostlivosť o vnútorný triptych ženy: tehotenstvo, pôrod a šestonedelie

Albert Schmidli

Albert Schmidli pracoval dlhé roky vo výskume a vývoji vo veľkých farmaceutických spoločnostiach vo Švajčiarsku a Írsku, pričom niektoré z nich zastával na vedúcich pozíciách. Na základe vnútorného volania slúžiť medicínskemu impulzu Rudolfa Steinera prešiel do spoločnosti Weleda, jednej z popredných svetových antropozofických farmaceutických spoločností. Spoločnosť Weleda Švajčiarsko využila túto príležitosť a zriadila pre neho nové oddelenie farmaceutického výskumu a vývoja. V tomto oddelení viac ako 25 rokov úzko spolupracoval s antropozofickými lekármi na vývoji nových antropozofických liekov a bol tiež spoločne zodpovedný za školenie lekárov a farmaceutov. V roku 2011 sa rozhodol pre život lektora a učiteľa, čo on vníma ako skutočné poslanie. Odvtedy pôsobí ako lektor na nespočetných seminároch po celom svete, plný entuziazmu a hlbokého nasadenia. Sám je tiež vyštudovaným waldorfským učiteľom, jeho prednášky sú hlboké a zároveň aj plné humoru. Jeho inšpiratívne názorné demonštrácie obdivujú účastníci v mnohých krajinách. Veľmi známy je aj svojimi pôsobivými exkurziami za liečivými rastlinami, ktoré zároveň predstavujú vnútornú cestu vývoja.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Úvod do antropozofickej farmácie