Goethe a Goetheanum – prednáška pre verejnosť, 16. augusta 2022, Banská Štiavnica

16. august 2022 – „Goethe a Goetheanum“

Prednáška pre verejnosť (v rámci podujatia IPMT Slovensko 2022)

Banská Štiavnica, Kultúrne centrum, Kammerhofská 177, 20.00 – 21:15

Pre účastníkov IPMT je prednáška zadarmo, pre verejnosť je účasť za dobrovoľný príspevok.
Prednášajúci: Christian Hitsch

Christian Hitsch

Nar. 1951 v rakúskom Salzburgu. Voľne tvoriaci sochár a architekt; medzinárodná pedagogická činnosť; bývalý vedúci Sekcie pre výtvarné umenie na Vysokej škole pre duchovnú vedu pri Goetheane; žije vo Švajčiarsku a v Rakúsku.

Kresba na plagáte Goethe a Goetheanum je dielom architekta Oldřicha Hozmana, ktorá bola použitá s jeho láskavým dovolením. Viac z jeho tvorby nájdete na www.arc.cz.