2% z dane na podporu antropozofickej medicíny

Občianske združenie ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny vzniklo v roku 2020 s cieľom uskutočňovať aktivity na rozvoj antropozofickej medicíny na Slovensku. Tento rok sa v spolupráci s Medicínskou sekciou pri Goetheane v Dornachu a vďaka podpore mnohých jednotlivcov i nadácií uskutoční 4. ročník vzdelávacieho podujatia pre zdravotnícke profesie International Postgraduate Medical Training Slovensko.

Budeme radi, ak podporíte našu činnosť aj prostredníctvom darovania 2% z dani z príjmov.

V prípade, že podávate daňové priznanie, môžete tak urobiť v rámci neho do 31. 3. 2024. Do daňového priznania uveďte údaje:

ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o. z
Adresa: Frankovská 13162/1A, 831 01 Bratislava
IČO: 53138287 

V prípade, že ste zamestnanec, môžete zaslať potvrdenie o zaplatení podielu dane (dostanete od zamestnávateľa), spolu s vyhlásením o poukázaní podielu z dane na daňový úrad príslušný k Vášmu trvalému bydlisku, a to do 30. 4. 2024.

Vaše dary budú použité na organizáciu 4. ročníka podujatia IPMT Slovensko.

Ďakujeme Vám za podporu!