IPMT – International Postgraduate Medical Training je vzdelávacím konceptom zdravotníckych profesií v antropozofickej medicíne. Konal sa, alebo sa v súčasnom období koná, vo viac ako 25 krajinách po celom svete (Spojené štáty, Rusko, Taiwan, Japonsko, Čína, Thajsko, Mexiko, Rumunsko, Česko, Fínsko, Švédsko…). Je to ucelený cyklus týždňových vzdelávacích seminárov, ktoré sa konajú pravidelne raz ročne po dobu 5 rokov. Na Slovensku sa toto podujatie uskutoční po štvrtýkrát.

Štvrtý ročník podujatia IPMT Slovensko bude prebiehať v termíne 17. – 24. augusta 2024 opäť v Banskej Štiavnici.

Cieľom je umožniť zdravotníckym pracovníkom, lekárom, terapeutom, farmaceutom, zdravotným sestrám a ostatným zdravotníckym a pomáhajúcim profesiám, špeciálnym a liečebným pedagógom, logopédom, psychológom, psychoterapeutom, možnosť vzdelať sa v oblasti antropozofickej medicíny. Účasť na IPMT môže byť  pre lekárov súčasťou portfólia aktivít potrebných pre získanie certifikácie v antropozofickej medicíne.

Podujatie je medzinárodné, otvorené účastníkom zo všetkých krajín sveta a bude prebiehať dvojjazyčne, v slovenskom a nemeckom jazyku.
V programe sa budú striedať odborné prednášky významných odborníkov zo zahraničia, s praktickými ukážkami terapeutických postupov, či bloky určené na samostatnú prácu a aktivitu účastníkov.